månadsarkiv: januari 2013

Medlemsbrev januari 2013

Nya medlemmar

Föreningen hälsar våra nya medlemmar välkomna.

Medlemsavgift 2013
Det är styrelsens uppfattning att vi kan bibehålla nuvarande ”hyresnivå” under 2013 om inget oförutsett inträffar.

Fastighetsförvaltning
Styrelsen jobbar ständigt med att förbättra för våra medlemmar.
Detta sker genom att pressa kostnader och samtidigt höja kvaliteten.
Styrelsen har tecknat ett avtal med Åkerlunds Fastighetsserviceavseende fastighetsförvaltning (felanmälan & jour).
Föreningen kommer att få bättre service i form av rondering varje vecka istället för varannan och då till ett lägre pris.

Julgransinsamling – Solna stad
Solna stad anordnar julgransinsamling på Solnaplan.
Lördag och söndag 12-13 januari mellan kl 12.00 till 15.00
Alla som kommer med en gran får en fruktpåse i gengäld.
Granarna kan också lämnas till återvinningscentral.
Solna stad

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har nästa ordinarie styrelsemöte den 23 januari 2013.
Du som har ev. frågor eller annat, hör av dig per mail eller lägg en lapp i styrelsens postfack (i nr 30).