månadsarkiv: september 2013

Förstärkt inbrottsskydd och stöldskyddsmarkering

Föreningen har i sommar installerat ett förstärkt inbrottskydd till förråd och garage, ett så kallat preventskydd. Det försvårar uppbrytning av dessa dörrar. Det finns möjlighet för medlemmar att själva bekosta ett sådant skydd till respektive lägenhetsdörr. Styrelsen kan förmedla kontakt med firman som utför dessa installationer.

SmartWater

Stöldskyddsmärkning med märk-DNA delas ut till samtliga medlemmar.  Styrelseledamot Ulf har mer information.