månadsarkiv: oktober 2013

Styrelsen tackar för en mycket lyckad ventilationskontroll!

I förra veckan utfördes den obligatoriska ventilationskontroll som föreningen är skyldig att låta göra. Det blev mycket lyckat. Samtliga medlemmar var behjälpliga genom att ställa lägenhetsdörren i serviceläge eller vara på plats för att själva släppa in styrelsen och kontrollanten. 

Som en del av kontrollen upptäcktes problem med ventilationen i trapphusen i nummer 30 och 32, och dessa problem är nu åtgärdade.

Styrelsen tackar medlemmarna för gott samarbete.