månadsarkiv: januari 2014

Medlemsbrev januari 2014

Styrelsen i BRF Graniten önskar god fortsättning på det nya året, med följande information.

Från valberedningen: – Du behövs i styrelsearbetet!

Som medboende i Graniten har vi alla möjlighet att medverka i det gemensamma arbetet med våra föreningssysslor. Ett arbete som också är ett nöje.

Soprummet

Kärlen i soprummet i nr 32 töms nu oftare än tidigare, men det är allas vårt ansvar att hålla det rent och packa samman så att det inte flödar över ned på golvet. Det gäller speciellt kartonger/wellpapp, som lätt tar för mycket plats om vi inte plattar till förpackningarna innan de läggs i sopkärlen Mer om sophantering

Dörrar till soprum och cykelrum

De dörrar till soprum, cykelrum och garage som sitter lite snett och inte går igen ordentligt kommer att åtgärdas av styrelsen. Offert från en smed har tagits in. Under tiden måste vi hjälpas åt att se till att dörrarna till soprum och cykelrum verkligen går i lås.

Byte av hemsida

Föreningen kommer att byta hemsida under vintern, men adressen till hemsidan och epostadressen till styrelsen förblir de samma. Den nya sidan blir modernare, fungerar bättre i mobilen och är dessutom billigare för föreningen att underhålla.

Återkontroll av åtta köksfläktar

Styrelsen kommer att kontakta åtta medlemmar i no 28 för en extra ventilationskontroll. Detta då det finns anledning att tro att det var ett mätfel under den obligatoriska ventilationskontrollen förra året. Styrelsen kontaktar berörda.

Cykelrum:

Vi kommer att gå igenom cykelrummen för att hitta övergivna cyklar, mer information kommer senare.