månadsarkiv: december 2014

Partikelmätning ventilation

Frakka AB genomförde den 7 november en partikelmätning av inomhusluften i 3 olika lägenheter hos BRF Graniten.

Mätpunkterna var inomhus och utomhus via balkong.
Mätningen av partikelhalt i luften skedde under tiden 16.00-16.30 den 7/11-2014.

Mätresultat partiklar

Alla nedan resultat är redovisade i antalet partiklar större än 0,3 mikrometer per liter luft.

Huvudstagatan 32, bottenvåning baksida
Hall 7100
Kök 5200
Vardagsrum 5500
Sovrum 5300
Utomhusluft baksida 13000

Huvudstagatan 30, plan 6 framsida
Hall 7600
Kök 7300
Vardagsrum 8700
Sovrum 8500
Utomhus gata 17200
Utomhus 16500

Huvudstagatan 30, plan 6 baksida
Hall 12000
Kök 10200
Vardagsrum 8300
Sovrum 8300
Utomhus gata 17200
Utomhus 16500

Slutsatser
Utifrån mätresultaten kan man se att ventilationen fungerar bra och att ventilationen transporterar bort en hel del av de partiklar som uppstår i inom- och utomhushusmiljön.

 

Luftkvalitet 20141107