månadsarkiv: februari 2016

Information från styrelsen

Inventering i cykelrummen

Cykelinventering i cykelrummen kommer att ske under mars månad genom att vi lappar alla cyklar. Plocka bort lappen så vet vi att cykeln har en ägare.
”Ägarlösa” cyklar tas bort på vårstäddagen.

Vårstäddag

Det blir vårstäddag i år också! Boka redan nu upp lördagen den 16:e april kl 10-13. Mer information kommer senare i vår.

Parkering i garaget

Var observant på att ni centrerar era fordon då ni parkerar. Om grannen har parkerat illa bör ni ändå ställa er centrerat och vid behov påtala för grannen att justera sin parkering. Genom detta undviker vi parkeringsskador och det blir lättare att komma in i våra bilar.

Störningsjour

Nu är avtal och rutiner med störningsjouren på plats. Telefonnummer till dem finner ni på anslag i portarna. Observera att en utryckning kostar närmare tvåtusen kronor vilket för närvarande belastar föreningen. Vi försöker därför även framöver lösa eventuella störningar internt i föreningen så långt det är möjligt.

Årsstämma

Vi vill redan nu avisera att årets årsstämma kommer att gå av stapeln tisdagen den 10:e maj. Närmare tid samt plats kommer. Börja redan nu fundera på och skicka in eventuella motioner.

Kom ihåg!

Som medlem i den förträffliga föreningen BRF Graniten behöver du inte teckna särskilt bostadsrättstillägg till din hemförsäkring då detta ingår i din medlemsavgift.