månadsarkiv: april 2016

Vårstäddagen

Stort tack till alla medlemmar som slöt upp och hjälptes åt att göra fint i och runt vår fastighet!

IMG_0192

Vi fick till och med upp brandvarnare i trapphusen i år.

En särskilt stor varm eloge till den medlem som högtryckstvättade stora sopsorteringsrummet. Det är betydligt renare och fräschare nu även om det kanske inte direkt doftar nyponros. (Det var, för allas kännedom, en ruggig gegga under sopkärlen som om den hade fått fortsätta fermenteras sannolikt hade etablerat sig som en ny aggressiv livsform.)

Vi lyckades också återigen fylla en bamsecontainer till brädden. Inte med gegga men annan allsköns bråte.

Men det var inte bara hårt, fostrande arbete i bitvis svalkande regn. Vi rundade givetvis av med traditionsenlig korvgrillning – detta år toppat med det vågade greppet att erbjuda två olika sorters vegetariska ”korvar”. (Det finns ett oöppnat paket sojakorv om någon är intresserad. Hör av er till ordförande…) Drycken var också extra uppskattad i år då det återigen fanns malt- och humledryck att tillgå. Barnen fick emellertid, trots tjat, nöja sig med juice.

Barnen upptäckte även ben från ett rådjur uppe i stenröset bakom huset. Väldigt spännande för de lite äldre barnen… Och ytterligare en uppskattad pedagogisk utmaning för föräldrarna till de yngre.

Styrelsen har skickat en förfrågan till miljöförvaltningen om de kan ombesörja att Bambi inte bryter benen och dör i just vårt stenröse framöver.

Apropå kommunen, det är alltid bra att vi grannar får komma samman och dryfta sådant som ligger oss varmt om hjärtat vad gäller boendet och närområdet. En riktig ”snackis” var givetvis planerna för Stenbacka. Styrelsen återkommer i ärendet framöver men vill understryka att vi har ett mer begränsat uppdrag och åtagande i detta än vad många kanske får intryck av. Många i både styrelsen specifikt och föreningen i stort är dock aktiva i detta som privatpersoner/boende. Även om styrelsen givetvis gör en hel del från sitt håll. Vi kan redan nu hinta om att två av de tre stora partierna i kommunstyrelsen glädjande nog tackat ja till vår förfrågan om de ville komma och lite kort svara på frågor från medlemmarna på vår årsstämma.

Sammantaget tror jag vi alla som var med kan skriva under på att det var en synnerligen lyckad vårstäddag. Jag ska framöver försöka lägga upp lite bilder som flera av er skickat in när jag får ordning på uppkopplingen.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen gm Peter L

Information från styrelsen

Årsstämman

Årsstämman blir tisdagen den 10:e maj mellan 18:00-20:00, vi kommer att vara i Pampasparkens Fritidsgård.
Motioner till stämman bör vara styrelsen tillhanda senast den 20:e april så att de kan skickas ut till alla medlemmar i god tid innan.

Vårstäddagen

Vårstäddagen är nu på lördag den 16:e april kl 10:00-13:00. Det kommer att grillas korv och det finns dryck för både vuxna och barn. Håll tummarna för vackert väder denna gång! Vi vill passa på att påminna er med garageplats om att sopa/dammsuga rent er plats. De överblivna lysrörsarmaturer föreningen fått över efter byte till lågenergibelysning kommer att skänkas bort till intresserade. Först till kvarn gäller.

Flyktingbaracker uppe vid Stenbacka

Vi har fått in väldigt många förfrågningar från er om att få ta del av den informationen vi sammanställt som svar på frågor rörande barackerna uppe vid Stenbacka.
Ingen behöver framöver be om att få information och vi kommer inte hålla en särskild sändlista för detta. Vi skickar istället ut information till er alla som en bifogad bilaga via styrelsemailen då vi har något att dela med oss av.
Vi vill också vara tydliga med att styrelsen anser att Solna Stad givetvis ska ha rimliga förutsättningar för att kunna lösa boendesituationen för de nya medborgarna. Och att även Stenbackaområdet kan utgöra en av många delar i en sådan lösning.
Men det är inte styrelsens uppgift att konstruera eller föreslå dessa mer humana och ur alla andra aspekter bättre lösningar. Det är Solna Stads förvaltning samt våra kommunpolitikers uppgift. 
Styrelsens uppgift är att värna föreningens värde på fastigheten samt medlemmarnas upplevda trygghet i och kring fastigheten. Vi kommer därför undersöka vad vi kan göra för att stoppa det illa konstruerade förslag som finns just nu. 
Vi vill samtidigt uppmana engagerade medlemmar att som boende i Solna, humanister och privatpersoner ge uttryck för sina åsikter och kanske allra helst, förslag på bättre lösningar, till de styrande i kommunen.
Mail- och kontaktuppgifter till de folkvalda i kommunstyrelsen finns här och kommunfullmäktige här på Solna Stads hemsida. Återkoppling från medborgarna är alltid uppskattat.

Information från styrelsen

Stenbackaskolan, tillfälliga barackboenden – ny information

På kommande möte den 11 april kommer Solna Stads kommunstyrelse ta upp att Stenbackaskolan ska rivas och där istället uppföra ca 100-125 lägenheter för tillfälligt flyktingboende. Se Solna Stads dokument Tillfälliga bostäder i Huvudsta, Stenbacka.

Cykelrum

Cykelinventering i cykelrummen pågår. Glöm inte att plocka bort lappen så vet vi att cykeln har en ägare. Herrelösa cyklar tas bort på vårstäddagen.

Vårstäddag lördagen den 16:e april kl 10:00-13:00

Vi städar gemensamma ytor och trimmar grönskan. Det kommer att finnas dryck och vi grillar korv som vanligt. Den som vill har även möjlighet att slänga grovsopor i den inhyrda containern. Hela och funktionsdugliga saker kan ställas utanför containern under lördagen om man vill skänka bort något. Bland annat finns det lysrörsarmaturer och plafonder som kommer att skänkas bort till intresserade. Efter städdagens slut slängs dock allt i containern.

OBS För er med P-plats i garaget, vänligen sopa av den veckan innan 16/4. Styrelsen ställer ut dammsugare och sopkvast/soppåsar.

Årsstämma tisdagen den 10:e maj

Årets årsstämma kommer att gå av stapeln tisdagen den 10:e maj. Exakt plats och tid kommer. Glöm inte att skicka in eventuella motioner innan.

Fimpar

Trädgårdsgruppen har påtalat att de vid upprepade tillfällen plockar upp fimpar som någon eller några kastar på marken vid portarna. Även styrelsen har noterat detta. Vi vill därför med eftertryck påminna om att våra gemensamma ytor blir trevligare för alla om detta ofog upphör.