Buller från bygget

Störs ni av byggets nyligen uppsatta mobila elkraftverk ombeds ni ringa de ansvariga.
Solna Stad, Miljöinspektör, Linnea Thunberg, 08-746 35 38
Skanska, Projektchef, Markus Gatu, 010-448 13 20