Kategoriarkiv: Nyheter

Föreningsstämma 2017

Samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Graniten kallas i enlighet med föreningens stadgar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 10 maj 2017.

Från kl. 18.00 kommer styrelsen att finnas på plats för eventuella frågor.

Klockan 18.30 börjar vi vår ordinarie årsstämma.

Platsen är liksom förra året fritidsverksamheten Pampasparken

Förslag till dagordning
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
2. Val av ordförande för stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika rösträknare.
6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om arvoden.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisorer och suppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Motioner och proposition
17. Avslutning

Handlingar
1. Proposition om stadgeändring
2. Inkomna motioner
3. Styrelsens svar på inkomna motioner
4. Årsredovisning 2016

 

 

Ny snabbare trådlös router

Foto 2016-05-21 14 29 27

Bostadsrättsföreningen har förlängt avtalet med Telia avseende om kollektiv tjänsteleverans Triple Play. I och med detta har följande uppgradering gjorts.

  – Bredband 100/100 Mbit/s (snabbare uppladdning)
  – Technicolor TG799vac (snabbare trådlöst nätverk i lägenheten)
  – Förberett för 1000/100 Mbit/s (går nu att beställa upp till 1000/100 Mbit/s)
  – Telia Play

Uppgraderingen ingår i månadsavgiften.

Driftsättning – planering
– Hushållen erhåller ett nytt modem de kommande veckorna
– Hushållet byter ut det gamla modemet och strömadaptern mot de nya som erhållits
– Gammalt modem lämnas för återvinning i elbur/grovsoprum

Byte av modem

 • Låt befintliga nätverksladdar sitta kvar i kopplingspanelen och i väggen
 • Plocka bort strömadaptern
 • Koppla in den nya strömadaptern
 • Koppla in samtliga nätverkskablar i det nya modemet
 • Koppla in det nya modemet med den nya strömadaptern och slå på strömmen

Tips – ta gärna en bild med mobilens kamera på hur sladdarna satt innan du kopplar bort modemet och strömsladden, så blir det enklare att koppla in det nya modemet

OSB – Det kan ta flera minuter för modemet att starta upp första gången.

Om endast Internet men inte TV & Telefoni fungerar trots att ni startat om modemet så kontakta Telia Support 020-240 250.

De kopplar då upp sig mot modemet och lägger in rätt inställning.

 

Installationsguider
Koppla in bredband via fiber
Wifi-routerns lampor TG 799vac
Hitta lösenordet till wifi-routern
Fabriksåterställ wifi-router
Byt sändningskanal med TG 799vac
Döp om nätverk/byt nätverkslösenord med TG 799vac
Boosta dina wifi-kunskaper

Telia Digital-tv, Zappa
Med Telias smartphone-applikation Zappa kan du som har Telia Digital-tv och Telia Smart använda din smartphone som en helt vanlig fjärrkontroll. Med appen får du en bra överblick över dina kanaler samtidigt som du enkelt kan zappa mellan dem eller t.ex. hyra film från videobutiken.
Ladda ner Telia Digital-tv, Zappa – iTunes
Ladda ner Telia Digital-tv, Zappa – Google Play

 

Technicolor TG799vac
– Trådlöst nätverk 802.11n 2,4GHz
– Trådlöst nätverk 802.11ac 5GHz
– 4 Ethernet portar
– 2 USB 2.0 portar
– Inbyggd brandvägg
– WAN-Ethernet port 10/100/1000
– DLNA och UPnP A/V

Information från styrelsen

Glöggmingel

Tack för stor uppslutning på glöggminglet förra veckan, kul att så många kom!


 

Nytt passersystem efter nyår

Som tidigare skickats ut kommer föreningen att byta till ett betydligt säkrare passersystem efter trettonhelgen. Så här långt har gensvaret varit nästan enbart positivt men det finns givetvis många frågor om hur det kommer att fungera.

Vi samlar kontinuerligt in dessa frågor och kommer att skicka ut frågor/svar till alla innan det är dags!

OBS! Glöm inte att meddela/maila styrelsen:

 1. Hur många nyckelbrickor behöver Ni?
 2. Namn och telefonnummer på den eller de som eventuellt vill stå med i porttelefonen

 

Flyktingboende i gamla nedlagda Stenbackaskolan

Oavsett vad som skrivits i lokalpress så har föreningen inte fått någon förhandsinformation angående flyktingboendet uppe i Stenbackaskolans gamla nedlagda lokaler. Har man frågor eller funderingar rörande detta hänvisar vi till Solna Stad.


 

Störningsjour

Vi har haft några incidenter med högljudda fester som, trots tillsägelse från både grannar och styrelse, pågått till gryningen. Vi står därför i begrepp att teckna avtal med Störningsjouren. Den fasta kostnaden för föreningen är låg och tanken är att den störande lägenheten ska ta kostnaden för eventuell utryckning. All utryckning kommer först att stämmas av med styrelsen. Bäst är givetvis att även fortsättningsvis sköta detta i god anda genom att prata med grannarna. Men fungerar inte det finns detta alternativ snart på plats. Vi återkommer med information om rutiner och telefonnummer när avtal tecknats.


 

Historiens vingslag

Vi har hittat flera bildfiler från när fastigheten byggdes, maila styrelsen om ni är intresserade av att ta del av dessa!

Ett axplock nedan.

5Ldo5hoaOnbP3nSJwTrrENVxY6GPgvcnhZ4y5y7TVzA 71Qmv5Ms50GYTjF7bT23UkP3dlO_IYIY6KW2x-YoSFU

 

DmTm2LdtemgsI-AdZxZj8YIy818g1N4tClRR20WuI_4

 

Med vänliga hälsningar

/Styrelsen

Information från styrelsen

Trädgårdsdag: Den uppskattade trädgårdsdagen blir lördagen 7:e november kl 10:00-13:00, vi städar gemensamma ytor och trimmar vegetationen. I år tänker vi även plantera vårlökar. Det finns dryck och vi grillar korv i vanlig ordning. Den som vill har även möjlighet att slänga grovsopor i den inhyrda containern. Hela och funktionsdugliga saker kan ställas utanför containern under lördagen om man vill skänka bort något. Efter städdagens slut slängs dock allt i containern.

OBS För er med P-plats i garaget, vänligen sopa av den veckan innan 7/11. Styrelsen ställer ut dammsugare och sopkvast/soppåsar.

Filterbyten: Alla ska nu ha fått filter avpassade för respektive lägenhet uthängda på era ytterdörrar. Om någon behöver hjälp med filterbyte – passa på att säga till under städdagen så kan någon i styrelsen hjälpa till. 

Parkering i portiken: Vänligen respektera att vändplanen vid portiken mellan Huvudstagatan 30-32 endast är till för kortvarig i- och urlastning. Det har till exempel varit svårt för sopbilen att komma fram ibland.

Rökning: Många medlemmar har blivit besvärade av cigarettrök från vissa som röker på balkongerna. Det är inte tillåtet enligt våra gemensamma trivselregler. Det är inte heller trevligt med fimpar som slängs utanför dörren till 28:an.                

Sop/återvinningsrum: Ni som river upp hushållssopor i sop/återvinningsrummet vid 32:an, vänligen sluta med det.

Ovälkomna gäster i trapphuset: Vi har vid två olika tillfällen haft påhälsning av suspekta individer i trapphuset i både 28:ans och 30:ans port. I båda fallen kördes de ut. Heder till de medlemmar som var vaksamma. Styrelsen jobbar nu aktivt med alternativ för att förstärka vårt skalskydd ytterligare.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Stamspolning vecka 37

Den planerade underhållsspolningen av våra avloppsstammar kommer att genomföras under vecka 37

Under vecka 35 kommer alla medlemmar att få ett informationsblad i sin postbox från Solna Högtrycksspolning AB som organiserar och genomför arbetet.

I informationsbladet framgår hur stamspolningen kommer att gå till och när de behöver tillträde till er lägenhet. Det beskriver även hur tillträdesfrågan löses om ni inte kan närvara vid spolningstillfället.

Några medlemmar har haft problem med stopp i avloppet med följd att VVS-tekniker akut har fått rycka ut. Föreningen ansvarar gemensamt för husets stammar men de stopp som sitter i lägenhetens avlopp ansvarar normalt medlemmen själv för.

Det är därför en stark rekommendation att de får tillträde till er lägenhet för att undvika onödiga kostnader framöver.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Trevlig sommar!

Den nya styrelsen som beslutades på årsstämman är nu på plats, information om vilka vi är och vilka ansvarsområden vi har finns under fliken Styrelse & Kontakt.

Planerade styrelsemöten så här långt är den 30:e juni, 20:e augusti samt 24:e september. Har ni förslag, synpunkter eller frågor till dessa möten så maila dem gärna till styrelsens maillåda.

Tänk på att vi går mot semestertider och många är bortresta, var därför extra vaksamma med vilka ni släpper in i trapphusen.

Vi vill även redan nu avisera att spolning av fastighetens avloppsstammar är planerat till vecka 37 – mer information kommer!

Ha en fortsatt trevlig sommar!

/Styrelsen

Föreningsstämma 26 maj 18:30

Samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Graniten kallas i enlighet med föreningens stadgar till ordinarie föreningsstämma

Tisdag den 26 maj 2015, kl 18:30 i på fritidsverksamheten Pampasparken.

Förslag till dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet – tillika rösträknare.
 6. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett.
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning.
 12. Beslut om arvoden.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och suppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Motioner
 17. Avslutning

Möteshandlingar

Motion
Styrelsen svar på motion gällande förbättringsförslag för förvaring av cyklar i cykelrummen. Gällande att hitta en bra lösning för förvaring av cyklar ställer sig styrelsen positiv till motionens förslag, och föreslår att inför kommande verksamhetsåret att behovet ska ses över och åtgärdas.

Styrelsen förslag till beslut: Att stämman bifaller motionen med att styrelsen ser över en bra lösning av cykelförvaring i cykelrummen.

Välkomna önskar Styrelsen

Trädgårdsdag 25 april 10:00

Varmt välkomna till BRF Granitens trädgårdsdag lördagen den 25 april 2015 10:00-13:00.

Förra året så lyste vårsolen sitt soligaste leende mot oss, och det var rena försommarkänslan.

Bland de många aktiviteterna som utförs under dagen märks städning av gemensamma utrymmen som soprum och cykelrum, ogräsrensning samt omplantering av buskar på framsidan.

Styrelsen kommer att bjuda på dryck med tilltugg i vanlig ordning.

Den som vill kan slänga grovsopor i den för dagen dit-fraktade containern.

Nedan är bilderna från trädgårdsdagen 26 april 2014.