Fastigheten

Bostadsrättsföreningen Graniten, Huvudstagatan 28-32, Solna

Bostadsrättsföreningen Graniten, Huvudstagatan 28-32, Solna

Föreningens hus byggdes 2007 och är lätt igenkännligt med den putsade fasaden i de tre färgerna terracotta, vitt och avocadogrönt.  Byggnaden är uformad som olika volymer som är infogade i varandra och med olika höjd. Den södra volymen är tio våningar hög medan resterande har sex våningar. Karaktäristisk är den öppna portik som ger kontakt med natur och park bakom huset. Huset vetter med ena långsidan mot Huvudstagatan, i nordsydlig riktning. Det finns 69 lägenheter i huset.

Mer om fastigheten

Detaljplan

För fastigheten gäller en lagakraftvunnen detaljplan från den 25 augusti 2005. Bygglov för fastigheten beviljades den 21 december 2005. Solnas stadsarkitektkontors tjänsteskrivelse som ligger till grund för bygglovet återfinns längst ned på denna sida.

Dokument om fastigheten

Bygglov Graniten (Worddokument)
Utlåtande Garantibesiktning (PDF)
BED Brf Graniten (PDF)
BED Brf Graniten sammanställning (PDF)

Kommentera