Lägenhetsregister

Varje lägenhet i föreningen har två olika nummer i tabellen nedan. Dels finns föreningens interna nummer, dels en ny lägenhetsnumrering från Lantmäteriverket som har upprättat ett nytt lägenhetsregister. Det huvudsakliga syftet med Lanmäteriverkets lägenhetsregister är att framställa statistik om hushåll och bostäder.
Föreningen kommer även i fortsättningen att använda de ursprungliga lägenhetsnumren för vårt interna bruk.

Mer information finns att hämta på www.lagenhetsregistret.se

Adress Internt Lantmäteriet
Huvudstagatan 28 1021 1001
1022 1002
1023 1003
1024 1004
1031 1101
1032 1102
1033 1103
1034 1104
1041 1201
1042 1202
1043 1203
1044 1204
1051 1301
1052 1302
1053 1303
1054 1304
1061 1401
1062 1402
1063 1403
1064 1404
1071 1501
1072 1502
1073 1503
1074 1504
Huvudstagatan 30 2021 1002
2022 1003
2031 1101
2032 1102
2033 1103
2041 1201
2042 1202
2043 1203
2051 1301
2052 1302
2053 1303
2061 1401
2062 1402
2063 1403
2071 1501
2072 1502
2073 1503
Huvudstatgatan 32 3021 1001
3022 1002
3031 1101
3032 1102
3041 1201
3042 1202
3043 1203
3051 1301
3052 1302
3053 1303
3061 1401
3062 1402
3063 1403
3071 1501
3072 1502
3073 1503
3081 1601
3082 1602
3083 1603
3091 1701
3092 1702
3093 1703
3101 1801
3102 1802
3103 1803
3111 1901
3112 1902
3113 1903

Kommentera