Parkering

Garage

  • Föreningen har 36 parkeringsplatser i garage.
  • Kostnad 800 kr / månad

Utomhusparkering

  • Föreningen har 21 parkeringsplatser utomhus.
  • 13 av dessa uteplatser är lokaliserade i husets norra del.
  • 8 platser finns längs med Ängkärrsgatan.
  • Kostnad 350 kr / månad

Kontakta parkeringsansvarig
Om du vill ställa dig i kö eller säga upp din plats kontakta parkeringsansvarige (se Styrelse för kontaktuppgifter)

Turordningsregler

  • Garageplatser och parkeringsplatser tilldelas enligt ett kösystem.
  • Den medlem som avflyttar eller av annan anledning vill avstå från sin parkeringsplats skall meddela styrelsen detta.
  • Garageplats kan inte överlåtas i samband med försäljning av bostadsrätt.
  • Ny ägare av bostadsrätt kan ställa sig i kö tidigast en månad före inflyttning.

Kommentera