Sophantering

Källsortering

Soprummet på Huvudstagatan 32 är märkt med skyltar och dekaler på både väggar och sopkärl. Föreningen har investerat i extra kärl för plastförpackningar.

Soprum Huvudstagatan 32

Soprum Huvudstagatan 32

Att tänka på

  •   Håll soputrymmena så rena som möjligt.
  •   Se till att soporna hamnar i rätt kärl.
  •   Tänk på att soprumsdörrarna därför ska hållas stängda.
  •   Sprätta upp kartonger så att de blir platta och tar liten plats.
  •   Det är bostadsrättshavarens eget ansvar att forsla bort grovsopor – buren för elektriska apparater är inte avsedd för grovsopor

Entreprenör för sophämtningen är SITA AB.

Kommentera