Från valberedningen: – DU behövs i styrelsearbetet!

Du behövs i styrelsearbetet. Som medboende i Graniten har vi alla möjlighet att medverka i det gemensamma arbetet med våra föreningssysslor. Ett arbete som också är ett nöje.

Vi besitter ju alla olika färdigheter och kunskaper, men det absolut viktigaste är viljan och engagemanget. Naturligtvis finns det färdigheter som är eftersökta i styrelsearbetet, kunskap om ekonomi, juridik, redovisning är bra att ha. Men också teknik, IT, byggnadskunnighet, ja alla kunskapsområden är bra. Men det viktigaste är som sagt viljan. Även om det inte skulle finnas plats för just Din kunskap idag, är det synnerligen önskvärt att veta ATT den finns och är tillgänglig senare. Naturligtvis utan att vara bindande på något vis.

Att delta i föreningsarbete innebär också tillfälle att lära känna sina grannar och bli delaktig i gemenskapen på trevliga villkor. Att tillsammans få påverka sin boendemiljö och vår trivsel är utmaningar värdiga att engagera sig för.

Styrelsearbetet arvoderas.

I vår förening finns också en aktiv Trädgårdsgrupp som gärna välkomnar fler intresserade deltagare. Så tveka inte; anmäla Ditt intresse till någon av oss i valberedningen.

Ulf Kallström Tel. 070 9533340/08 277517
Klas Gröndahl Tel. 08 ¬ 35 51 55
Lennart Eriksson Tel. 08 ¬ 38 95 48

Kommentera