Garantibesiktning

Enligt våra stadgar skall vår fastighet och dess lägenheter ”besiktigas” årligen.

Styrelsen lät göra detta för några år sedan och den enskilde lägenhetsinnehavaren fick då själv anmäla till styrelsen vilka anmärkningar eller skador man ansåg sig ha.

Dessa kommentarer har styrelsen sammanställt och har som underlag för ev. åtgärder.
Styrelsen fick på detta sätt en god uppfattning om status på vår fastighet.

Respektive lägenhetsinnehavare måste även i år själv ”besikta” sin lägenhet.

Om du har några NYA anmärkningar/förändringar måste dessa vara styrelsen tillhanda SENAST 18 november 2016.

Vänligen gå in på nedanstående länk och fyll i det digitala formuläret.

Digitalt formulär