Information från styrelsen

Stenbackaskolan, tillfälliga barackboenden – ny information

På kommande möte den 11 april kommer Solna Stads kommunstyrelse ta upp att Stenbackaskolan ska rivas och där istället uppföra ca 100-125 lägenheter för tillfälligt flyktingboende. Se Solna Stads dokument Tillfälliga bostäder i Huvudsta, Stenbacka.

Cykelrum

Cykelinventering i cykelrummen pågår. Glöm inte att plocka bort lappen så vet vi att cykeln har en ägare. Herrelösa cyklar tas bort på vårstäddagen.

Vårstäddag lördagen den 16:e april kl 10:00-13:00

Vi städar gemensamma ytor och trimmar grönskan. Det kommer att finnas dryck och vi grillar korv som vanligt. Den som vill har även möjlighet att slänga grovsopor i den inhyrda containern. Hela och funktionsdugliga saker kan ställas utanför containern under lördagen om man vill skänka bort något. Bland annat finns det lysrörsarmaturer och plafonder som kommer att skänkas bort till intresserade. Efter städdagens slut slängs dock allt i containern.

OBS För er med P-plats i garaget, vänligen sopa av den veckan innan 16/4. Styrelsen ställer ut dammsugare och sopkvast/soppåsar.

Årsstämma tisdagen den 10:e maj

Årets årsstämma kommer att gå av stapeln tisdagen den 10:e maj. Exakt plats och tid kommer. Glöm inte att skicka in eventuella motioner innan.

Fimpar

Trädgårdsgruppen har påtalat att de vid upprepade tillfällen plockar upp fimpar som någon eller några kastar på marken vid portarna. Även styrelsen har noterat detta. Vi vill därför med eftertryck påminna om att våra gemensamma ytor blir trevligare för alla om detta ofog upphör.