Information från styrelsen

Årsstämman

Årsstämman blir tisdagen den 10:e maj mellan 18:00-20:00, vi kommer att vara i Pampasparkens Fritidsgård.
Motioner till stämman bör vara styrelsen tillhanda senast den 20:e april så att de kan skickas ut till alla medlemmar i god tid innan.

Vårstäddagen

Vårstäddagen är nu på lördag den 16:e april kl 10:00-13:00. Det kommer att grillas korv och det finns dryck för både vuxna och barn. Håll tummarna för vackert väder denna gång! Vi vill passa på att påminna er med garageplats om att sopa/dammsuga rent er plats. De överblivna lysrörsarmaturer föreningen fått över efter byte till lågenergibelysning kommer att skänkas bort till intresserade. Först till kvarn gäller.

Flyktingbaracker uppe vid Stenbacka

Vi har fått in väldigt många förfrågningar från er om att få ta del av den informationen vi sammanställt som svar på frågor rörande barackerna uppe vid Stenbacka.
Ingen behöver framöver be om att få information och vi kommer inte hålla en särskild sändlista för detta. Vi skickar istället ut information till er alla som en bifogad bilaga via styrelsemailen då vi har något att dela med oss av.
Vi vill också vara tydliga med att styrelsen anser att Solna Stad givetvis ska ha rimliga förutsättningar för att kunna lösa boendesituationen för de nya medborgarna. Och att även Stenbackaområdet kan utgöra en av många delar i en sådan lösning.
Men det är inte styrelsens uppgift att konstruera eller föreslå dessa mer humana och ur alla andra aspekter bättre lösningar. Det är Solna Stads förvaltning samt våra kommunpolitikers uppgift. 
Styrelsens uppgift är att värna föreningens värde på fastigheten samt medlemmarnas upplevda trygghet i och kring fastigheten. Vi kommer därför undersöka vad vi kan göra för att stoppa det illa konstruerade förslag som finns just nu. 
Vi vill samtidigt uppmana engagerade medlemmar att som boende i Solna, humanister och privatpersoner ge uttryck för sina åsikter och kanske allra helst, förslag på bättre lösningar, till de styrande i kommunen.
Mail- och kontaktuppgifter till de folkvalda i kommunstyrelsen finns här och kommunfullmäktige här på Solna Stads hemsida. Återkoppling från medborgarna är alltid uppskattat.