Information från styrelsen 160920

Bostäder på den rivna Stenbackaskolan

Vi har efterfrågat information från Länsstyrelsen om vår överklagan avseende bostäderna på den rivna Stenbacka skolan ovanför oss. Vi har dock inte fått något besked i frågan.

Störande belysning från bygget

 

Störs ni av byggets belysning ombeds ni ringa och lämna era synpunkter.
Solna Stad, Miljöinspektör, Linnea Thunberg, 08-746 35 38
Skanska, Projektchef, Markus Gatu, 010-448 13 20

Höststäddag

Den 12/11, mellan kl,10-13 har vår bostadsrättsförening höststäddag. Det är även en tid för möte och umgänge med grannar. I vanlig ordning ordnas enklare mat från grill samt  dryck. Samling i portiken.

Nya routrar

Ni som ännu inte hämtat ut en ny router kan kontakta Peter Larsson i styrelsen.

Ordningsfrågor

Tänk på att inte ha annat än barnvagnar i barnvagnsförrådet och att barnvagnar eller annat absolut inte får vara på våningsplan och trapphus.

Pågående arbeten inom styrelsen

  1. Besiktning av byggnad och lägenheter ska ske under hösten. Ni kommer att få ytterligare information om detta.
  2. Om ni har kärvande/läckande kranar kan ni kontakta Ulf Kallström senast den 30/9. Beroende på antalet krånglande kranar kommer vi att söka förmånliga lösningar.
  3. Belysning upp mot skogen i ett första provområde är på gång.
  4. Vi söker därutöver bra lösningar för sittplats nere i vestibulerna.

Beviljat bygglov

Onsdagen den 8 juni beviljade Solna stads byggnadsnämnd bygglov för att uppföra 125 moduler fördelat om 110 bostäder på tomten Snöskatan 1, Bredkilsbacken 1.

Ni kan ta del av underlagen enligt nedan.

Solna stad – Samlingshandling bygglovsansökan
Samlingshandling bygglovsansökan

Solna stad – Diariesök
Solna stad – Beviljat bygglov

Beslut

Bygglov beviljas som tidsbegränsad åtgärd till och med 2021-06-08 (fem år), med stöd av 9 kap 33§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av bostadsmoduler i två våningar och separat tvättstuga och soprum/miljöstuga med sammanlagt byggnadsarea om 1 643 kvm och bruttoarea om 2 514 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.
 
Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Per-Erik Knapp med behörighet K.
 
Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

 

Karta

 


Detaljplan2

Ny snabbare trådlös router

Foto 2016-05-21 14 29 27

Bostadsrättsföreningen har förlängt avtalet med Telia avseende om kollektiv tjänsteleverans Triple Play. I och med detta har följande uppgradering gjorts.

  – Bredband 100/100 Mbit/s (snabbare uppladdning)
  – Technicolor TG799vac (snabbare trådlöst nätverk i lägenheten)
  – Förberett för 1000/100 Mbit/s (går nu att beställa upp till 1000/100 Mbit/s)
  – Telia Play

Uppgraderingen ingår i månadsavgiften.

Driftsättning – planering
– Hushållen erhåller ett nytt modem de kommande veckorna
– Hushållet byter ut det gamla modemet och strömadaptern mot de nya som erhållits
– Gammalt modem lämnas för återvinning i elbur/grovsoprum

Byte av modem

  • Låt befintliga nätverksladdar sitta kvar i kopplingspanelen och i väggen
  • Plocka bort strömadaptern
  • Koppla in den nya strömadaptern
  • Koppla in samtliga nätverkskablar i det nya modemet
  • Koppla in det nya modemet med den nya strömadaptern och slå på strömmen

Tips – ta gärna en bild med mobilens kamera på hur sladdarna satt innan du kopplar bort modemet och strömsladden, så blir det enklare att koppla in det nya modemet

OSB – Det kan ta flera minuter för modemet att starta upp första gången.

Om endast Internet men inte TV & Telefoni fungerar trots att ni startat om modemet så kontakta Telia Support 020-240 250.

De kopplar då upp sig mot modemet och lägger in rätt inställning.

 

Installationsguider
Koppla in bredband via fiber
Wifi-routerns lampor TG 799vac
Hitta lösenordet till wifi-routern
Fabriksåterställ wifi-router
Byt sändningskanal med TG 799vac
Döp om nätverk/byt nätverkslösenord med TG 799vac
Boosta dina wifi-kunskaper

Telia Digital-tv, Zappa
Med Telias smartphone-applikation Zappa kan du som har Telia Digital-tv och Telia Smart använda din smartphone som en helt vanlig fjärrkontroll. Med appen får du en bra överblick över dina kanaler samtidigt som du enkelt kan zappa mellan dem eller t.ex. hyra film från videobutiken.
Ladda ner Telia Digital-tv, Zappa – iTunes
Ladda ner Telia Digital-tv, Zappa – Google Play

 

Technicolor TG799vac
– Trådlöst nätverk 802.11n 2,4GHz
– Trådlöst nätverk 802.11ac 5GHz
– 4 Ethernet portar
– 2 USB 2.0 portar
– Inbyggd brandvägg
– WAN-Ethernet port 10/100/1000
– DLNA och UPnP A/V

Vårstäddagen

Stort tack till alla medlemmar som slöt upp och hjälptes åt att göra fint i och runt vår fastighet!

IMG_0192

Vi fick till och med upp brandvarnare i trapphusen i år.

En särskilt stor varm eloge till den medlem som högtryckstvättade stora sopsorteringsrummet. Det är betydligt renare och fräschare nu även om det kanske inte direkt doftar nyponros. (Det var, för allas kännedom, en ruggig gegga under sopkärlen som om den hade fått fortsätta fermenteras sannolikt hade etablerat sig som en ny aggressiv livsform.)

Vi lyckades också återigen fylla en bamsecontainer till brädden. Inte med gegga men annan allsköns bråte.

Men det var inte bara hårt, fostrande arbete i bitvis svalkande regn. Vi rundade givetvis av med traditionsenlig korvgrillning – detta år toppat med det vågade greppet att erbjuda två olika sorters vegetariska ”korvar”. (Det finns ett oöppnat paket sojakorv om någon är intresserad. Hör av er till ordförande…) Drycken var också extra uppskattad i år då det återigen fanns malt- och humledryck att tillgå. Barnen fick emellertid, trots tjat, nöja sig med juice.

Barnen upptäckte även ben från ett rådjur uppe i stenröset bakom huset. Väldigt spännande för de lite äldre barnen… Och ytterligare en uppskattad pedagogisk utmaning för föräldrarna till de yngre.

Styrelsen har skickat en förfrågan till miljöförvaltningen om de kan ombesörja att Bambi inte bryter benen och dör i just vårt stenröse framöver.

Apropå kommunen, det är alltid bra att vi grannar får komma samman och dryfta sådant som ligger oss varmt om hjärtat vad gäller boendet och närområdet. En riktig ”snackis” var givetvis planerna för Stenbacka. Styrelsen återkommer i ärendet framöver men vill understryka att vi har ett mer begränsat uppdrag och åtagande i detta än vad många kanske får intryck av. Många i både styrelsen specifikt och föreningen i stort är dock aktiva i detta som privatpersoner/boende. Även om styrelsen givetvis gör en hel del från sitt håll. Vi kan redan nu hinta om att två av de tre stora partierna i kommunstyrelsen glädjande nog tackat ja till vår förfrågan om de ville komma och lite kort svara på frågor från medlemmarna på vår årsstämma.

Sammantaget tror jag vi alla som var med kan skriva under på att det var en synnerligen lyckad vårstäddag. Jag ska framöver försöka lägga upp lite bilder som flera av er skickat in när jag får ordning på uppkopplingen.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen gm Peter L

Information från styrelsen

Årsstämman

Årsstämman blir tisdagen den 10:e maj mellan 18:00-20:00, vi kommer att vara i Pampasparkens Fritidsgård.
Motioner till stämman bör vara styrelsen tillhanda senast den 20:e april så att de kan skickas ut till alla medlemmar i god tid innan.

Vårstäddagen

Vårstäddagen är nu på lördag den 16:e april kl 10:00-13:00. Det kommer att grillas korv och det finns dryck för både vuxna och barn. Håll tummarna för vackert väder denna gång! Vi vill passa på att påminna er med garageplats om att sopa/dammsuga rent er plats. De överblivna lysrörsarmaturer föreningen fått över efter byte till lågenergibelysning kommer att skänkas bort till intresserade. Först till kvarn gäller.

Flyktingbaracker uppe vid Stenbacka

Vi har fått in väldigt många förfrågningar från er om att få ta del av den informationen vi sammanställt som svar på frågor rörande barackerna uppe vid Stenbacka.
Ingen behöver framöver be om att få information och vi kommer inte hålla en särskild sändlista för detta. Vi skickar istället ut information till er alla som en bifogad bilaga via styrelsemailen då vi har något att dela med oss av.
Vi vill också vara tydliga med att styrelsen anser att Solna Stad givetvis ska ha rimliga förutsättningar för att kunna lösa boendesituationen för de nya medborgarna. Och att även Stenbackaområdet kan utgöra en av många delar i en sådan lösning.
Men det är inte styrelsens uppgift att konstruera eller föreslå dessa mer humana och ur alla andra aspekter bättre lösningar. Det är Solna Stads förvaltning samt våra kommunpolitikers uppgift. 
Styrelsens uppgift är att värna föreningens värde på fastigheten samt medlemmarnas upplevda trygghet i och kring fastigheten. Vi kommer därför undersöka vad vi kan göra för att stoppa det illa konstruerade förslag som finns just nu. 
Vi vill samtidigt uppmana engagerade medlemmar att som boende i Solna, humanister och privatpersoner ge uttryck för sina åsikter och kanske allra helst, förslag på bättre lösningar, till de styrande i kommunen.
Mail- och kontaktuppgifter till de folkvalda i kommunstyrelsen finns här och kommunfullmäktige här på Solna Stads hemsida. Återkoppling från medborgarna är alltid uppskattat.

Information från styrelsen

Stenbackaskolan, tillfälliga barackboenden – ny information

På kommande möte den 11 april kommer Solna Stads kommunstyrelse ta upp att Stenbackaskolan ska rivas och där istället uppföra ca 100-125 lägenheter för tillfälligt flyktingboende. Se Solna Stads dokument Tillfälliga bostäder i Huvudsta, Stenbacka.

Cykelrum

Cykelinventering i cykelrummen pågår. Glöm inte att plocka bort lappen så vet vi att cykeln har en ägare. Herrelösa cyklar tas bort på vårstäddagen.

Vårstäddag lördagen den 16:e april kl 10:00-13:00

Vi städar gemensamma ytor och trimmar grönskan. Det kommer att finnas dryck och vi grillar korv som vanligt. Den som vill har även möjlighet att slänga grovsopor i den inhyrda containern. Hela och funktionsdugliga saker kan ställas utanför containern under lördagen om man vill skänka bort något. Bland annat finns det lysrörsarmaturer och plafonder som kommer att skänkas bort till intresserade. Efter städdagens slut slängs dock allt i containern.

OBS För er med P-plats i garaget, vänligen sopa av den veckan innan 16/4. Styrelsen ställer ut dammsugare och sopkvast/soppåsar.

Årsstämma tisdagen den 10:e maj

Årets årsstämma kommer att gå av stapeln tisdagen den 10:e maj. Exakt plats och tid kommer. Glöm inte att skicka in eventuella motioner innan.

Fimpar

Trädgårdsgruppen har påtalat att de vid upprepade tillfällen plockar upp fimpar som någon eller några kastar på marken vid portarna. Även styrelsen har noterat detta. Vi vill därför med eftertryck påminna om att våra gemensamma ytor blir trevligare för alla om detta ofog upphör.

Information från styrelsen

Inventering i cykelrummen

Cykelinventering i cykelrummen kommer att ske under mars månad genom att vi lappar alla cyklar. Plocka bort lappen så vet vi att cykeln har en ägare.
”Ägarlösa” cyklar tas bort på vårstäddagen.

Vårstäddag

Det blir vårstäddag i år också! Boka redan nu upp lördagen den 16:e april kl 10-13. Mer information kommer senare i vår.

Parkering i garaget

Var observant på att ni centrerar era fordon då ni parkerar. Om grannen har parkerat illa bör ni ändå ställa er centrerat och vid behov påtala för grannen att justera sin parkering. Genom detta undviker vi parkeringsskador och det blir lättare att komma in i våra bilar.

Störningsjour

Nu är avtal och rutiner med störningsjouren på plats. Telefonnummer till dem finner ni på anslag i portarna. Observera att en utryckning kostar närmare tvåtusen kronor vilket för närvarande belastar föreningen. Vi försöker därför även framöver lösa eventuella störningar internt i föreningen så långt det är möjligt.

Årsstämma

Vi vill redan nu avisera att årets årsstämma kommer att gå av stapeln tisdagen den 10:e maj. Närmare tid samt plats kommer. Börja redan nu fundera på och skicka in eventuella motioner.

Kom ihåg!

Som medlem i den förträffliga föreningen BRF Graniten behöver du inte teckna särskilt bostadsrättstillägg till din hemförsäkring då detta ingår i din medlemsavgift.