Solna stad – Digital trygghetsvandring

Solna stad har under många år genomfört så kallade trygghetsvandringar i staden för att se vilka förbättringar som kan göras i stadsmiljön.

Nu testar Solna en digital variant, ”en digital trygghetsvandring”, där de ber solnaborna om hjälp.

Solna stad – Digital trygghetsvandring