Stamspolning vecka 37

Den planerade underhållsspolningen av våra avloppsstammar kommer att genomföras under vecka 37

Under vecka 35 kommer alla medlemmar att få ett informationsblad i sin postbox från Solna Högtrycksspolning AB som organiserar och genomför arbetet.

I informationsbladet framgår hur stamspolningen kommer att gå till och när de behöver tillträde till er lägenhet. Det beskriver även hur tillträdesfrågan löses om ni inte kan närvara vid spolningstillfället.

Några medlemmar har haft problem med stopp i avloppet med följd att VVS-tekniker akut har fått rycka ut. Föreningen ansvarar gemensamt för husets stammar men de stopp som sitter i lägenhetens avlopp ansvarar normalt medlemmen själv för.

Det är därför en stark rekommendation att de får tillträde till er lägenhet för att undvika onödiga kostnader framöver.

Med vänlig hälsning

Styrelsen