Trädgårdsdag 15 november

Tillsammans under söndagen hjälptes vi åt att snygga till föreningens gemensamma ytor.
Efteråt genomfördes en cykelauktion. Tack för en fantastiskt bra trädgårdsdag.

Hälsningar
Styrelsen

Trädgårdsdag 15 november 2014 1

Trädgårdsdag 15 november 2014 3 Trädgårdsdag 15 november 2014 2

Kommentera