Uppdaterat: Störningsjour och trädgårdsavtal

Telefonnummer till Svenska Störningsjourens larmcentral samt deras öppettider finns nu uppsatt i porten samt här på hemsidan under Felanmälan & Förvaltning.

Inom kort kommer även nytt förbättrat avtal med leverantör av trädgårdsskötseln.